…mert nem mindegy mennyire könnyíti meg munkáját és ezáltal Ön mennyivel válik hatékonyabbá.

szofver_fejlec_konyvel_550

 

Könyvelés A-tól Z-ig.

A Compact Szoftver által készített komplex könyvelési rendszer a teljes munkafolyamatot végigköveti és lefedi. Legyen az egyszerer vagy kettős könyvelés vagy az ezekhez kapcsolható kiegészítő szolgáltatások, szoftverünkkel mindent egy helyen és hatékonyan dolgozhat fel.

Compact.Könyvelés – Kettős könyvelési szoftver

A rendszer feladata
A programmal a kettős könyvvitelt folytató vállalkozások valamennyi számviteli feladata elvégezhető, azaz a főkönyvi könyvelés, a pénzügyi nyilvántartás, a házipénztár kezelés és a tárgyi eszközök nyilvántartása. A modulok külön is használatba vehetőek, illetve lehetőség van teljesen elkülönült pénztár alkalmazására, majd bizonyos időszakonként adatcserére a főkönyvi rendszerrel.
A főkönyv szerkezetei felépítése
A szoftver működése szerkezetileg tetszőlegesen illeszthető az adott vállalkozás nyilvántartási feladataihoz, ugyanis a könyvelési naplók és azok működése – amelyek a főkönyvi rendszer alapját képezik – igény szerint alakítható ki. A naplókkal elkülönülten kezelhetőek a vevői számlák, a szállítói számlák, illetve ez utóbbiak szükség esetén tovább bonthatóak például devizás, import/export vevői és szállítói naplókra. Szintén fennáll a további bontás lehetősége a banki és a pénztári naplóknál, továbbá a vegyes bizonylatoknak, a tárgyi eszközök könyvelésének és a nyitó-záró műveleteknek is külön napló vagy naplók alakíthatóak ki.
Többféle könyvelési mód közül lehet választani, ami naplónként eltérő is lehet, így minden gazdasági művelettípushoz a leginkább megfelelő rendelhető. A program alapbeállításai természetesen ezeket már meghatározzák, de igény esetén ezt lehet bővíteni vagy eltérni tőle. Alapvetően a „tetszőleges számú tartozik/követel” sor megadásának a lehetősége a jellemző, de akár lehet „tartozik/követel párokban” is könyvelni.
A könyvelés bizonylat-alapú, azaz a könyvelési egységek mindig egy könyvelt bizonylatot alkotnak. Az, hogy pontosan mi is alkot egy egységet, eltérő is lehet, ugyanis vevő-szállító esetén maga a számla a könyvelt bizonylat, de banknál, pénztárnál már a banki jelentés vagy a pénztárjelentés nevezhető annak.
Pénzügyi nyilvántartás
Az ügyfelek teljes körű nyilvántartásával, illetve azok vevői-szállítói bizonylatokhoz és a pénzügyi teljesítésekhez való kapcsolásával a követelések-kötelezettségek kiegyenlítése teljes mértékben ellenőrizhető.
Az alábbi pénzügyi műveletek valósíthatóak meg:
• Bizonylat teljes összegben történő, részösszegekben történő, illetve több bizonylat egy összegben való kiegyenlítése.
• Kompenzációk kezelése, ugyanis egy ügyfél egyszerre lehet vevő és szállító.
• Pénztárból történő kiegyenlítés támogatása, valamint előre utalt összegek, túlfizetések társítatlan pénzügyi tételként való nyilvántartása
• Számos segédlet a rögzítés pontosítása, gyorsítása végett, pl.: ügyfél kiegyenlítetlen bizonylatainak listázása, utalási összeg megadása alapján a lehetséges kiegyenlítendő számlák és azok kombinációjának (több bizonylat esetén) keresése
• Részletes nyilvántartás: egy pénzügyi kiegyenlítést igénylő bizonylatról lekérdezhető, hogy azt milyen banki utalások, pénztári befizetések, kompenzációk egyenlítették ki, illetve milyen mértékben. A lekérdezési lehetőség a fordított esetben is áll: egy banki utalásról lekérdezhető, hogy az milyen számláknak a teljes-, vagy részegyenlítését végezte el, valamint milyen része nem lett még a pénzügyi tételnek bizonylathoz rendelve.
Könyvelési gyűjtők
A könyvelés dimenziói a felhasználó által megadhatóak, szabályozhatóak, jellemző példa a gyűjtőkre a munkaszám, részlegszám, költséghely, stb. Igény szerint van lehetőség új gyűjtőket kialakítani, és a gyűjtőkhöz saját értéklistát rendelni, amit a könyvelés közben már csak ki kell választani.
A gyűjtőkkel kapcsolatos funkciók:
• Egy könyvelt bizonylatot tetszőleges számú gyűjtőhöz hozzá lehet rendelni, illetve egy bizonylat értékét lehetőség van szétbontani több gyűjtőre.
• Egy könyvelési tétel több gyűjtőre bontását konkrét összegek rögzítésével, vagy akár arányszámok megadásával is el lehet végezni.
• A lekérdezési lehetőségeknél állandó szűrési szempontok a gyűjtők, ami történhet egy gyűjtőre, vagy egyszerre több különbözőre is.
ÁFA kezelés
Az ÁFA kezelésének alapjai az ÁFA típusok. Ezek egyrészt magukban hordozzák az adó mértékét is, másrészt elkülönülten kezelhetőek a speciális ÁFA típusok (pl. import áfa).
Az ÁFA modul funkciói:
• Analitikus nyilvántartás az ÁFÁ-t érintő könyvelési tételekről
• Korábbi bevallási időszakhoz tartozó bizonylatok (későn érkezett számlák) kezelése, igény szerinti hozzákapcsolása a következő ÁFA időszakhoz
• Kiegyenlítetlen szállítói bizonylatok külön kezelése
• ÁFA zárás, ami az egy időszakra eső tételeket és az esetleges korábbi időszakból kimaradt tételeket összefogja, így jön létre az időszakhoz tartozó ÁFA bevallás
• Az ÁFA bevallás elkészítése és átadása az ABEV-nek elektronikus formában (1365)
• A bevallásban külön feltüntetendő adatok kitöltése is kérhető, pl.: EVA alanytól történő beszerzés, előleg, import, közösségen belüli értékesítés/beszerzés.
Deviza könyvelés
A könyvelés tetszőleges devizanemben történhet, bármikor lekérdezhető a könyvelt tételek deviza és forintértéke is. A devizakezeléssel kapcsolatban elérhető funkciók:
• Napi árfolyamok nyilvántartása, internet kapcsolat esetén a legfrissebb árfolyamok automatikus letöltése a rendszerbe
• Kiegyenlítés esetén képződő árfolyam különbözet automata könyvelése igény esetén
• Devizás számlák átértékelése jelentős árfolyam különbözet esetén
• Devizában könyvelt főkönyvi számlák értékének párhuzamos vezetése forintban és devizában is
• FIFO árfolyamértékelés lehetősége
Pénztár
Tetszőleges számú pénztár és valutapénztár kezelésére van lehetőség ebben a modulban, amely közvetlen kapcsolatban van a főkönyvvel. Ezáltal közös ügyfélnyilvántartáshoz kapcsolódnak a pénztárbizonylatok ügyfelei, illetve szintén közös megjegyzés-törzsből lehet választani a pénztári tételek szövegrészéhez is.
Elvégezhető műveletek:
• Kiadási és bevételi pénztárbizonylatok készítése
• Pénztárbizonylatok kontírozása és automatizált átkönyvelése a főkönyvbe
• Napi és időszaki pénztárjelentés készítése
• Analitikus és összesített listák pénztáranként
• A főkönyvbe lekönyvelt tételek alapján is készíthetőek pénztárbizonylatok
Lekérdezési lehetőségek
A lekérdezési lehetőségek valamennyijére igaz a sokféle szempont szerinti szűkítési, szűrési lehetőség, így szinte bármilyen információhalmaz kinyerhető a képernyőre, nyomtatóra vagy akár XLS állományba.
A főkönyvi könyvelés legfőbb lekérdezési funkciói:
• Főkönyvi kivonat
• Főkönyvi karton
• Napló analitika
• Könyvelési bizonylatlista
Pénzügyi kimutatások
Sokrétű pénzügyi lekérdezési lehetőség van a programban, amivel a következő információk határozhatóak meg:
• Ügyfél analitika: részletes szempontrendszer szerinti kimutatások készíthetők a vevők, szállítók kiegyenlítéseiről és kintlévőségeiről
• Várható kiadások és bevételek, melyet a fizetési határidők figyelembevételével tetszőleges időpontig le lehet kérni
• Korosított tartozások, az ügyfelek követeléseit-kötelezettségeit sorolja be a rendszer tetszőleges időszak-intervallumokba
• Késedelmi kamatok számítása
• Pénzügyi levelezés: fizetési felszólítók, egyenlegközlők készítése
Beszámoló készítés
A modullal igény szerinti beszámolók készíthetőek, melyek közül a legfontosabb a mérleg (A és B) és az eredménykimutatás (forgalmi és összköltség). Lehetőség van további egyedi beszámolók létrehozására a felhasználóknak, így tetszőleges formátumú és adattartalmú lista előállítható.
A közösségi értékesítés és közösségi beszerzés adatszolgáltatásainak elvégzése az ABEV 13A60 nyomtatványain.
Automatikus kontírozási sémák
A kontírozási sémáknál összetett eszközökkel automatizálhatóak a gyakori gazdasági műveletek. A létrejövő könyvelési sorok közötti kapcsolatok és összefüggések egyszeri megadásával a könyvelés közben replika tag heuer egy gombnyomásra érvényesíthetőek a kontírsémák. Ez a funkció a gyors műveletvégzés alappillére az összetettebb könyvelési műveletek esetén. (Pl.: telefonszámla megbontásának könyvelése)
Tárgyi eszköz nyilvántartás
A főkönyvi rendszerbe van integrálva egy teljes értékű tárgyi eszköz nyilvántartás, mely a következő funkciókat látja el:
• Tárgyi eszközök adatainak részletes nyilvántartása
• Számviteli és társasági adó törvény szerinti leírási kulcsok párhuzamos kezelése
• Eszközök maradványértékének kezelése, eddigi értékcsökkenés nyilvántartása
• Terv szerinti és terven felüli értékcsökkenések számítása
• Eszközök értékében történt változások, bruttó érték növekedés-csökkenés nyilvántartása, eszközök kivezetése
• Értékhelyesbítés adminisztrálása
• Fejlesztési tartalék kezelése
• Tárgyi eszköz kartonok nyomtatása és értékcsökkenési listák készítése
• A tárgyi eszközök műveleteinek automatikus könyvelése a főkönyvbe
Nézze meg kik szavazták már bizalmat szoftvereinknek : referenciáink

Néhány kép szemléltetésképpen:

Menü